วงการเพลงสากล

Loading...

วงการเพลงสากล

Register

เนื้อหาใหม่ (NEW) - แปลเพลง - มีนาคม 6, 2020

Memories – Maroon 5 (Thai sub)

แปลเพลง Memories – Maroon 5 (Thai sub)

[Chorus]
Here’s to the ones that we got

นี่ส่งถึงคนที่เรามี


Cheers to the wish you were here,

ดื่มให้เวลาที่ผมหวังว่าคุณจะอยู่ข้างๆ

but you’re not

แต่คุณกลับไม่อยู่


‘Cause the drinks bring back all the memories

เพราะดื่มแล้วมันทำให้ผมจำเรื่องราวต่างๆ ได้


Of everything we’ve been through

กับเรื่องทุกอย่างที่เราผ่านพ้นมาด้วยกัน


Toast to the ones here today

ดื่มอวยพรให้คนที่อยู่ตรงนี้วันนี้


Toast to the ones that we lost on the way

ดื่มอวยพรให้คนที่เดินออกจากเส้นทางระหว่างเรา


‘Cause the drinks bring back all the memories

เพราะดื่มแล้วมันทำให้ผมจำเรื่องราวต่างๆ ได้


And the memories bring back,

แล้วความทรงจำจะนำมา

memories bring back you
ความทรงจำจะนำคุณมา


[Verse 1]
There’s a time that I remember,

ช่วงเวลาเหล่านั้นที่ผมจำได้

when I did not know no pain

เมื่อผมไม่รู้อะไรผมก็ไม่เจ็บปวด


When I believed in forever,

เมื่อผมเชื่อมั่นตลอดไป

and everything would stay the same

และทุกอย่างก็จะเป็นไปในทางเดียวกัน


Now my heart feel like December

หัวใจผมรู้สึกเหมือนเดือนธันวาแสนสุข

when somebody say your name

เมื่อมีคนเรียกชื่อคุณ


‘Cause I can’t reach out to call you,

เพราะผมคงไปเรียกคุณให้สนใจผมไม่ได้

but I know I will one day, yeah

แต่ยังไงผมก็ต้องทำให้ได้ซักวัน

[Pre-Chorus]
Everybody hurts sometimes

ไครๆ ก็ต้องเจอความเจ็บปวดบ้างบางครั้ง


Everybody hurts someday, ayy-ayy

ทุกคนต้องเจอความเจ็บปวดซักวัน


But everything gon’ be alright

แต่ยังไงทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดี


Go and raise a glass and say, ayy

เดินหน้าไปแล้วยกแก้วขึ้นแล้วพูด

[Chorus]
Here’s to the ones that we got

นี่ส่งถึงคนที่เรามี


Cheers to the wish you were here,

ดื่มให้เวลาที่ผมหวังว่าคุณจะอยู่ข้างๆ

but you’re not

แต่คุณกลับไม่อยู่


‘Cause the drinks bring back all the memories

เพราะดื่มแล้วมันทำให้ผมจำเรื่องราวต่างๆ ได้


Of everything we’ve been through

กับเรื่องทุกอย่างที่เราผ่านพ้นมาด้วยกัน


Toast to the ones here today

ดื่มอวยพรให้คนที่อยู่ตรงนี้วันนี้


Toast to the ones that we lost on the way

ดื่มอวยพรให้คนที่เดินออกจากเส้นทางระหว่างเรา


‘Cause the drinks bring back all the memories

เพราะดื่มแล้วมันทำให้ผมจำเรื่องราวต่างๆ ได้


And the memories bring back,

แล้วความทรงจำก็หวนคืน

memories bring back you
ความทรงจำนำคุณกลับมา


[Post-Chorus]
Doo-doo, doo-doo-doo-doo


Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo


Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo


Memories bring back, memories bring back you

ความทรงจำจะนำมา ความทรงจำจะนำคุณมา

[Verse 2]
There’s a time that I remember

มันเป็นช่วงเวลาที่ผมจำได้

 when I never felt so lost

เวลาที่ผมไม่เคยรู้สึกว่างเปล่า


When I felt all of the hatred

เมื่อผมรู้สึกว่าความเกลียดชัง

was too powerful to stop (Ooh, yeah)

มันมีพลังเกินกว่าที่จะหยุดมัน


Now, my heart feel like an ember

ตอนนี้ในหัวใจผมรู้สึกเหมือนโดนไฟนรกเผาไหม้

and it’s lighting up the dark

และมันทำให้ความมืดในใจแผ่ขยาย


I’ll carry these torches for ya

ผมจะถือไม้คบเพลิงไว้เพื่อหาคุณ

that you know I’ll never drop, yeah

คุณก็รู้ว่าผมไม่มีทางทำมันตกแน่

[Pre-Chorus]
Everybody hurts sometimes

ไครๆ ก็ต้องเจอความเจ็บปวดบ้างบางครั้ง


Everybody hurts someday, ayy-ayy

ทุกคนต้องเจอความเจ็บปวดซักวัน


But everything gon’ be alright

แต่ยังไงทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดี


Go and raise a glass and say, ayy

เดินหน้าไปแล้วยกแก้วขึ้นแล้วพูด


[Chorus]
Here’s to the ones that we got

นี่ส่งถึงคนที่เรามี


Cheers to the wish you were here,

ดื่มให้เวลาที่ผมหวังว่าคุณจะอยู่ข้างๆ

but you’re not

แต่คุณกลับไม่อยู่


‘Cause the drinks bring back all the memories

เพราะดื่มแล้วมันทำให้ผมจำเรื่องราวต่างๆ ได้


Of everything we’ve been through

กับเรื่องทุกอย่างที่เราผ่านพ้นมาด้วยกัน


Toast to the ones here today

ดื่มอวยพรให้คนที่อยู่ตรงนี้วันนี้


Toast to the ones that we lost on the way

ดื่มอวยพรให้คนที่เดินออกจากเส้นทางระหว่างเรา


‘Cause the drinks bring back all the memories

เพราะดื่มแล้วมันทำให้ผมจำเรื่องราวต่างๆ ได้


And the memories bring back,

แล้วความทรงจำก็หวนคืน

memories bring back you
ความทรงจำนำคุณกลับมา


[Post-Chorus]
Doo-doo, doo-doo-doo-doo


Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo


Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo


Memories bring back, memories bring back you

ความทรงจำจะนำมา ความทรงจำจะนำคุณมา


Doo-doo, doo-doo-doo-doo


Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo


Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo (Ooh, yeah)


Memories bring back, memories bring back you
ความทรงจำจะนำมา ความทรงจำจะนำคุณมา


[Outro]
Yeah, yeah, yeah


Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, no, no


Memories bring back, memories bring back you

ความทรงจำจะนำมา ความทรงจำจะนำคุณมา

error: