คุณสามารถรายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ เพื่อแจ้งให้ผู้ดูแลรับทราบและแก้ไขปัญหา/ข้อบกพร่องต่างๆ โดยเร็วที่สุด ขอขอบคุณล่วงหน้าที่ช่วยเราดูแลเว็บไซต์ของเราให้ดีขึ้นนะ 🙂